Про портал

Мета та завдання Порталу «Миколаївська громадська платформа»

Мета:

Портал «Миколаївська громадська платформа» створений задля:

* забезпечення суспільного попиту на інформацію про діяльність організацій громадянського суспільства, досвід організацій громадського суспільства (ОГС) у відстоюванні прав громадян, їх вплив на прийнятті рішень тощо;

* розвитку громадського руху та громадського експертного середовища на Миколаївщині, сприяння налагодженню системного діалогу між громадянами й представниками місцевої влади, створення можливості активно впливати на процеси прийняття рішень щодо життя громади, заохочення громадян до участі у місцевому публічному житті та свідомому виконанню своїх громадянських обов’язків членами міської громади.

Завдання:

* інформувати аудиторію порталу про громадську діяльність та громадські ініціативи на Миколаївщині та в Україні, приклади успішного досвіду впливу громадськості на прийняття владних рішень, відстоювання прав громадян та підвищення якості їх життя;

* забезпечити доступ до методичних розробок, які напрацьовані ОГС;

* забезпечити доступ до законодавчо-нормативних актів щодо сфери діяльності ОГС;

* сприяти участі громадськості Миколаївщини в розробці, виконанні, моніторингу та оцінці програм місцевого розвитку, діяльності міських органів влади, залученню до такої діяльності якнайбільшої кількості містян;

* сприяти розвитку ОГС, благодійництва та волонтерства на Миколаївщині

Історія створення та учасники проекту

Концепція Порталу «Миколаївська громадська платформа» розроблена групою громадського моніторингу в рамках проекту «Від громадського моніторингу бюджетного процесу – до ефективного соціального партнерства», який виконувався Миколаївським міським фондом ЛАСКА «Сприяння економічним і соціальним реформам» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» з грудня 2008 р. по березень 2010 р.

Учасники проекту, які зробили свій внесок в розробку концепції та в наповнення Порталу необхідною первинною інформацією:

Веб-дизайнер та модератор Порталу: Голубєва Тетяна

Члени групи громадського моніторингу:

* Галкіна Антоніна, Голова Миколаївського клубу сприяння сталому розвитку та побудові громадянського суспільства МК «Спільні дії»

* Людмила Руденко-Кардаш, Виконавчий директор Миколаївського міського фонду ЛАСКА «Сприяння економічним і соціальним реформам»

* Мурашко Дмитро, Директор фонду «Центр соціальних програм РУСАЛу в Україні»

* Варюхіна Любов, Заступник директора Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького

* Цуканова Анжела, Завідуюча сектором аналітичного інформування органів влади Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва

* Ковальчук Яніна, Голова правління Миколаївської обласної громадської організації «Діалог»

* Марченко Святослав, Голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнського комітету оборони прав людини

Редакційна політика

1. Учасники Порталу «Миколаївська громадська платформа»

Учасниками Порталу може бути будь-які організації громадського суспільства (ОГС), неформальні об’єднання, ініціативні групи або громадяни Півдня України та України в цілому, які переймається питаннями розвитку громадянського суспільства.

Портал є також відкритим для розміщення інформації, що надходить від засобів масової інформації, державних та бізнес структур, за умови, якщо така інформація безпосередньо пов’язана з питаннями розвитку громадянського суспільства.

Портал є відкритим для встановлення партнерських відносин з експертами з питань розвитку громадського суспільства, для обміну досвідом та експертними знаннями, а також реалізації спільних проектів.

2. Умови розміщення інформації на Порталі «Миколаївська громадська платформа»

Портал «Миколаївська громадська платформа» розміщує інформаційні матеріали, що відповідають таким вимогам:

Тематика інформаційних матеріалів

* повідомлення про діяльність організацій громадського суспільства (ОГС), неформальних об’єднань та ініціативних груп Миколаївської області, Півдня України та України в цілому

* інформація про ресурси, матеріали, публікації, проекти, посилання тощо, корисні для розвитку громадянського суспільства;

* інше, що може бути дотичним та корисним для розвитку громадянського суспільства

Обсяг інформаційних матеріалів:

Обсяг повідомлення визначається окремо для кожного розділу чи категорії Порталу та може з часом змінюватися.

Мова інформаційних матеріалів

Інформація, надіслана на адресу Порталу «Миколаївська громадська платформа», публікується українською та російською мовами.

Адресування інформаційних повідомлень

Повідомлення надсилаються електронною поштою на адресу: holtatal@yandex.ru. Електронна адреса для листування також вказана в контактах на порталі. Невеликі повідомлення в розділ Новини надсилаються з використанням спеціальної онлайн-форми, розміщеної на Порталі. яка відкривається при. натисканні на закладку «Додати повідомлення» в розділі «Громадські новини».

3. Принципи роботи Порталу «Миколаївська громадська платформа»

Неупередженість редакційної політики

Портал «Миколаївська громадська платформа» вітає плюралізм думок та поглядів учасників громадянського суспільства. Портал дотримується принципів неупередженості у висвітленні інформації та надає можливість організаціям та особам висловити свою думку з широкого спектру питань громадянського суспільства.

Редакція вітає та надає можливість всім сторонам та учасникам, які мають відношення до розміщеної інформації, висловити свою позицію з цього приводу на Форумі.

Редакція порталу «Миколаївська громадська платформа» залишає за собою право не публікувати інформаційні матеріали, якщо вони не відповідають тематиці Порталу та є, на погляд Редакції, тенденційними, містять недостовірну інформацію, а також не відповідають загальноприйнятим етичним нормам та чинному законодавству України.

Безоплатність розміщення інформаційних повідомлень

Портал «Миколаївська громадська платформа» є відкритим ресурсом, спрямованим на розвиток громадянського суспільства. Інформаційні матеріали розміщуються на Порталі на безоплатній основі, згідно з вимогами редакторської політики та у відповідності до норм чинного законодавства.

Зворотній зв’язок

Редакція вітає зворотній зв’язок з користувачами, намагається враховувати коментарі та зауваження до роботи Порталу.

Відповідальність за достовірність інформації

Відповідальність за зміст та достовірність наданих інформаційних матеріалів несе автор інформаційного матеріалу. Редакція зобов’язується оперативно реагувати на запити про виправлення/уточнення інформації.

Посилання на джерело

Редакція Порталу «Миколаївська громадська платформа» зобов’язується надавати посилання на джерело інформації та контактну інформацію авторів за їх бажанням.

Редакція звертається до всіх авторів інформаційних матеріалів з проханням обов’язково вказувати посилання на першоджерело інформації.

Авторські права

Вся інформаційна продукція (графічна, відео, текстова та інша), створена редакцією Порталу «Миколаївська громадська платформа» є їх інтелектуальною власністю.

Портал «Миколаївська громадська платформа» вітає подальше використання та републікацію інформаційних матеріалів, опублікованих на Порталі, в електронних та друкованих засобах масової інформації.

Будь-яке копіювання, у т.ч. окремих частин інформаційних матеріалів, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації Порталу «Миколаївська громадська платформа» можливе за умови розміщення посилання: «Портал «Миколаївська громадська платформа» http://www.platforma.mk.ua)».

Організації та приватні особи, що розміщують свої інформаційні матеріали і ресурси на Порталі, зберігають за собою всі авторські та інтелектуальні права на них.

Розміщення лінків

Портал розміщує посилання на інші сайти мережі Інтернет. Портал не несе відповідальності за зміст та актуальність матеріалів, опублікованих на зазначених сайтах.

4. Підтримка Порталу

Портал «Миколаївська громадська платформа» працює на засадах незалежності та неупередженості редакторської політики, незалежно від поточного фінансового чи технічного джерела підтримки Порталу.

Comments are closed.