ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ робіт МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Правління  Міжнародної громадської організації

“Міжнародний фонд  “Взаєморозуміння і толерантність”

Протокол № 2   від 21 січня 2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ робіт МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

«Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам’ять,

репрезентації».

Організатор: Міжнародна громадська організація “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність”

Міжнародна громадська організація “Міжнародний фонд “Взаєморозуміння і толерантність” за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні оголошує Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих дослідників історії України.

Тема конкурсу:

«Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам’ять, репрезентації».

Мета конкурсу: залучення молодих дослідників до осмислення маловідомих сторінок історії України у роки Другої світової війни і (ре)конструювання пам’яті про неї через призму досвіду жінок.

Ролі та форми участі жінок у війні були вкрай різноманітними і неоднозначними, часто – суттєво відмінними від чоловічих, проте жіночий досвід війни надалі залишається непізнаним і невизнаним. Панівні ідеологічні настанови у різний час призводили до надмірної героїзації чи навпаки віктимізації образу жінки під час війни, формування і поширення певних стереотипних уявлень. Усе це спотворювало наше знання про минуле та не дозволяло використати набутий жінками досвід у науковому та суспільному дискурсах.

Безпосереднім змістом конкурсних робіт має стати аналіз різноманітних чинників (ідеологічних, політичних, прагматичних, культурних, етнічних та ін.), що вплинули на вибір жінки щодо власної позиції та ролі у кризовій ситуації війни, а також дослідження жіночих стратегій спротиву, виживання, пристосування та порятунку себе і ближніх, мотивів і форм колаборації, змін у системі цінностей та життєвих пріоритетів окремих жінок у екстремальних умовах війни, окупації, депортації, геноциду, примусової праці чи ув’язнення.

Умови конкурсу:

1. До участі в конкурсі запрошуються молоді дослідники (віком до 35 років), а саме: студенти, магістри, аспіранти, кандидати наук, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, співробітники музеїв, краєзнавці та інші особи, зайняті науковою чи викладацькою діяльністю.

2. Конкурсні роботи мають бути індивідуальними або колективними самостійними науковими дослідженнями історичного характеру, написаними авторами на основі опрацювання першоджерел (архівних, музейних, краєзнавчих матеріалів, у тому числі сімейних документів, даних усної історії), з коректним використанням наукової літератури.

3. Очікується подання робіт за наступними напрямками:

- Жінки України у парамілітарних організаціях;

- Образи жінки у пропаганді та агітації часів війни;

- Повсякденне життя жінок в умовах окупації;

- Жінки на примусовій праці;

- Жінка і Голокост;

- Жінки – в’язні концтаборів та таборів для військовополонених;

- Жінки на фронті та у регулярних військових частинах Червоної Армії;

- Жінки в русі Опору різного спрямування;

- Жінки на військово-медичній службі;

- Жінки у праці для фронту та в умовах евакуації;

- Жінки у повоєнний час: доля на Батьківщині та в еміграції;

- Жінки та військова колаборація

Також вітаються роботи з питань історіографії та історичної пам’яті про участь жінок у Другій світовій війні. Включення у роботи ілюстративних матеріалів (фотографій та ін.) заохочується.

4. Вимоги до конкурсних робіт:

4.1. Конкурсні роботи подаються українською мовою, набрані на комп’ютері (поля 2x2x2x2; 12 кегль, 1,5 інтервал), загальний обсяг яких не повинен перевищувати 1,5 умовно-друкованих аркушів (або бути у межах 44-66 тис. знаків з пробілами, враховуючи примітки і посилання до 40 сторінок). Примітки і посилання посторінкові автоматичні, нумерація наскрізна.

4.2. На титульному аркуші роботи вказується тільки назва конкурсу та назва роботи.

4.3. На окремому аркуші подаються наступні відомості: назва конкурсної роботи, прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), дата народження автора (авторів), повна адреса (домашня і службова), науковий ступінь (якщо є), а також ім’я, посада та контактні дані (телефон, електронна пошта) наукового керівника, якщо він є.

4.4. Один примірник конкурсної роботи надсилається у роздрукованому вигляді, другий примірник пересилається по електронній пошті. У примірнику, надісланому електронною поштою, сама робота та дані про автора надсилаються двома окремими файлами.

4.5. Перевага віддаватиметься роботам, які не обмежуються суто біографічними студіями, а виходять на вищий рівень аналізу досліджуваних подій.

5. У конкурсі не будуть розглядатися роботи:

- які надійдуть несвоєчасно;

- які не відповідають вимогам і тематиці конкурсу.

- раніше опубліковані роботи чи такі, які були подані для участі в інших конкурсах, незалежно від того, чи здобули вони призові місця.

Результати конкурсу та нагородження переможців.

Переможців конкурсу визначає компетентна Експертна комісія, до складу якої увійдуть фахівці в галузі історії, представники МГО “МФ “Взаєморозуміння і толерантність”, Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні.

Троє переможців конкурсу будуть відзначені грошовою премією у розмірі 5 000 грн. кожний. У разі присудження премії колективу авторів сума грошової премії розподіляється між членами авторського колективу.

За результатами конкурсу в м. Києві у листопаді 2013 року буде проведена міжнародна наукова конференція «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні», до гостьової участі в якій буде запрошено переможців конкурсу та авторів кращих наукових робіт. Церемонія нагородження переможців конкурсу буде проведена під час проведення міжнародної конференції.

Організатор конкурсу бере на себе витрати на проїзд та перебування у м. Києві запрошених для участі у міжнародній конференції.

Роботи переможців конкурсу та відзначені Експертною комісією кращі конкурсні роботи, буде включено до збірника наукових статей із названої проблематики, підготовленого українськими та зарубіжними науковцями.

Порядок надходження конкурсних робіт.

Роботи з позначкою “Конкурс” можна подавати особисто, надсилати поштою або через кур’єрську службу за адресою:

МГО «МФ «Взаєморозуміння і толерантність»

вул. Фрунзе, 15  м. Київ, МСП 04655

Кінцевий термін представлення конкурсних робіт: 15 вересня 2013 року (за поштовим штемпелем відправлення).

Конкурсні роботи не рецензуються та після проведення конкурсу не повертаються.

Конкурсна комісія залишає за собою право не обґрунтовувати учасникам конкурсу своє рішення.

Скарги на Організатора або результати конкурсу не розглядаються.

Організатор конкурсу має право на подальше використання конкурсних робіт.

Надання консультативної допомоги здійснюється працівниками Міжнародної громадської організації «Міжнародний Фонд «Взаєморозуміння і толерантність».

Контакти: (044) 462-50-11, (044) 462-48-22,

e-mail: post@toleranz.org.ua     www.toleranz.org.ua

This entry was posted in Поточні конкурси and tagged , , . Bookmark the permalink.

Оставить комментарий