Інтерактивна партисипативна (за участі громади) стратегія сталого розвитку міста Миколаєва

Програма MATRA КАП Посольство Нідерландів

Назва проекту
Інтерактивна партисипативна (за участі громади) стратегія сталого розвитку міста Миколаєва


Назва організації – основного виконавця
Миколаївський міський фонд ЛАСКА «Сприяння економічним і соціальним реформам» (далі – Фонд ЛАСКА)

Опис проблеми, яку хоче вирішити організація. Яким чином вирішення проблеми сприятиме процесу суспільних перетворень
Миколаїв є обласним центром в причорноморському регіоні України, промисловим містом з населенням біля 500 000 осіб. Сучасна криза заважає в процесі сталого розвитку міста, не дозволяє йому активно долучитись до міжнародних інтеграційних процесів, а також обмежує динамічний розвиток місцевої громади. Екологічна ситуація в регіоні ускладнюється наявністю небезпечних виробництв (наприклад, глиноземного заводу РУСАЛ, Південної АЕС тощо), які завдають шкоди навколишньому середовищу і забруднюють його. Крім того розташування міста в степовій зоні вимагає дбайливого поводження з зеленими зонами, додаткових заходів по посадці дерев, парків та скверів. Плюс такі загальноукраїнські проблеми, як сміття, якість води та повітря, і т.д.
Місцеві органи влади та організації громадянського суспільства приділяють досить багато уваги питанням стратегічного планування, а також екологічності міста, формуванню екологічної свідомості мешканців міста. Концепція екологічного розвитку м. Миколаєва в ХХI столітті була затверджена міською радою в 1999 році і скоректовані в минулому році, стратегія економічного розвитку була прийнята в 2006 році. Нажаль, в соціально-гуманітарній сфері відсутні додаткові стратегічні документи, крім стандартної п’ятирічної програми. В минулому році організації громадянського суспільства ініціювали створення в місті Миколаєва Громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові та Експертно-громадської ради при виконкомі Миколаївської міської ради. Широке коло освітніх та пост-освітніх установ, а також закладів культури займаються в освітньою діяльністю в місті, яка спрямована на формування екологічної свідомості мешканців. Наприклад, Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького міста Миколаєва вже провела чотири Екологічні читання, а останні читання були присвячені екологічної складової стратегій сталого розвитку малих та великих міст. Зараз в місті в тісній співпраці з бібліотеками впроваджується електронне врядування, а також триває процес підготовки до громадських слухань з питань покращення стану зелених насаджень та озеленення міста. Тобто в місті Миколаєві створено підґрунтя для ініціювання системних змін та покращення стану навколишнього середовища.
Тим не менш, незважаючи на всі зусилля, екологічна ситуація в місті продовжує погіршуватися, мешканці, а також велика кількість організацій, установ і підприємств продовжують перекладати відповідальність за навколишнє середовище міста на місцеву владу, не розуміючи свою відповідальність у цій сфері. Саме тому єдиним рішенням є ініціювання в місті системної безперервної діяльності, яка включатиме розробку і реалізацію стратегії сталого розвитку міста Миколаєва при активній участі мешканців міста та супроводжуватись широкою інформаційною кампанією. І даний проект може стати поштовхом, якого потребує Миколаїв, його мешканці та місцева влада для забезпечення ефективного сталого розвитку міста.
Мета проекту
Забезпечення реалізації прав мешканців міста Миколаєва на чисте довкілля, а також підвищення їх екологічної грамотності та відповідальності шляхом розробки і системної реалізації інтерактивної партисипативної (за участі громади) стратегії сталого розвитку міста, що супроводжується широкою інформаційною кампанією.

Термін виконання проекту: 12 місяців, 16 липня 2012 р. – 16 липня 2013 р.

Бюджет проекту: 364574,00 грн.
Внесок МАТРА КАП: 231474,00 грн. (із них біля 65000,00 грн. – на інформаційну кампанію)
Власний (переважно не фінансовий) внесок: 133100,00 грн.

Автор та керівник проекту:
Людмила Руденко-Кардаш, виконавчий директор Фонду ЛАСКА
Тел.: 093-104-5374, e-mail: lucy_laska@ukr.net

5. Перелік запропонованих заходів

Діяльність 1. Технічна та організаційна підготовка до виконання проекту.
Заходи/Події:
• Придбання та встановлення обладнання
• Оголошення конкурсу на відбір зовнішніх тренерів-консультантів
• Підписання угод з ведучими членами проектної команди та іншим персоналом проекту

Діяльність 2. Розробка колективного бачення та місії міста Миколаєва через активне залучення до цього процесу мешканців міста.
Заходи/Події:
• Соціологічне дослідження
• Конкурс творів та інших видів творчих робіт серед школярів та студентів
• Інтерактивні заходи – Відкритий Простір та Світове Кафе
• Вуличні акції та флешмоби
• Підготовка та друк видання: “Книга про майбутнє міста Миколаєва” за результатами Діяльності 2.

Діяльність 3. Корегування та/або розробка стратегічних документів міста Миколаєва в економічній, соціально-гуманітарній та екологічній сферах, розробка стратегії сталого розвитку міста.
Заходи/Події:
• Створення робочої експертної групи
• Аналіз стратегічних документів міста Миколаєва в економічній, соціально-гуманітарній та екологічній сферах
• Проведення чотирьохденного навчання для робочої експертної групи (формат навчання буде узгоджений з організацією-донором)
• Підготовка до проведення екологічного аудиту території міста Миколаєва
• Підготовка робочого та фінального документу – Стратегії сталого розвитку міста Миколаєва

Діяльність 4. Обговорення та схвалення Стратегії сталого розвитку на рівні громади, її затвердження Миколаївською міською радою.
Заходи/Події:
• Підготовка та проведення публічних дебатів – обговорень робочих документів економічної, соціально-гуманітарної та екологічної стратегій
• Підготовка та проведення громадських слухань Стратегії сталого розвитку міста Миколаєва
• Затвердження Стратегії сталого розвитку міста Миколаєва Миколаївською міською радою

Діяльність 5. Безперервне інформування мешканців міста Миколаєва про процес розробки Стратегії сталого розвитку міста за їх активної участі
Заходи/Події:
• Проведення трьох прес-конференцій
• Проведення Круглого столу «Вплив журналістів, ЗМІ та рекламних компанії на позитивні зміни в місцевих громадах»
• Публікація статей в Миколаївських друкованих виданнях (газетах)
• Випуск вкладишу в газету «Нова Миколаївська газета»
• Модернізація та підтримка веб-порталу «Миколаївська громадська платформа» http://platforma.mk.ua
• Розповсюдження інформації про проект в соціальних мережах та Інтернет виданнях
• Виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (білбордів, лайтбоксів, банерів)
• Виготовлення відео та аудіо кліпів та розміщення їх на місцевих ТВ та радіо каналах
• Видання/виготовлення та розповсюдження кишенькових календарів, флаєрів, постерів, значків, магнітів

Діяльність 6. Творче та інтерактивне підведення підсумків проекту та поширення його результатів на регіональний та національний рівні із застосуванням сучасних Інтернет-технологій.
Заходи/Події:
• Аналіз результатів проекту
• Розробка, підготовка та проведення творчого та інтерактивного підведення підсумків проекту для місцевої громади
• Підготовка та проведення серії вебінарів та/або скайп-конференцій для організацій громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування Миколаївської та інших областей України
• Підготовка звітів для MATRA-KAP

Очікувані результати проекту
• Колективне стале бачення та місія міста Миколаєва будуть розроблені завдяки широкому залученню мешканців міста до цього процесу через проведення соціологічного дослідження, через підготовку есе та різноманітних творчих робіт школярами та студентами, через інтерактивні події у форматах Відкритого Простору та Світового Кафе, через проведення вуличних акцій та флеш-мобів.
• Мешканці міста будуть безперервно інформуватись про прогрес в розробці Стратегії сталого розвитку міста, що буде відбуватись з їх активною участю, через публікацію статей в Миколаївських газетах, випуск вкладишів в газету «Нова Миколаївська Газета», через веб-портал «Миколаївська громадська платформа http://platforma.mk.ua, через соціальні мережі та Інтернет-видання, через зовнішню рекламу (біл-борди, лайтбокси, банери), відео та аудіо кліпи на ТВ і радіо каналах, через розповсюдження кишенькових календарів, флаєрів, постерів, значків, магнітів, тощо.
• Стратегічні документи міста Миколаєва в економічній, соціально-гуманітарній та екологічній сферах будуть відкореговані та/або розроблені робочою експертною групою та обговорені на публічних дебатах.
• Буде ініційована підготовка до екологічного аудиту території міста Миколаєва;
• Стратегія сталого розвитку міста Миколаєва буде розроблена та обговорена на громадських слуханнях, а потім затверджена Миколаївською міською радою.
• Результати проекту будуть підсумовані в ході креативної та інтерактивної міської події.
• Результати проекту будуть розповсюджені на регіональному та національному рівнях через проведення вебінарів та/або Скайп-конференцій.

Короткостроковий вплив
• Забезпечення участі мешканців міста в розробці Стратегії сталого розвитку міста Миколаєва.
• Усвідомлення мешканцями міста, журналістами, ЗМІ та рекламними компаніями їх активної ролі в позитивних змінах в усіх аспектах міського життя.
• Затвердження мотивуючого та ефективного стратегічного документу, який забезпечить позитивні зміни в місті в економічній, соціально-гуманітарній та екологічній сферах.
• Забезпечення успішного ініціювання виконання Стратегії сталого розвитку міста Миколаєва.
• Ініціювання застосування інтерактивного партисипативного підходу до розробки стратегічних документів в Миколаївській області та в інших областях України.

Довгостроковий вплив
• Забезпечення участі мешканців міста Миколаєва у виконанні, моніторингу та оцінці Стратегії сталого розвитку міста, підвищення їх екологічної свідомості та відповідальності.
• Забезпечення позитивних змін в економічній, соціально-гуманірній та екологічній сферах міста.
• Покращення екологічної ситуації в місті Миколаєві.
• Забезпечення реалізації прав мешканців міста Миколаєва на чисте довкілля.

План оцінки успішності проекту
Процес моніторингу включатиме:
- Щотижневі зустрічі ведучих членів проектної команди
- Накопичення усіх матеріалів проекту саме щомісячних звітів ведучих членів проектної команди, актів виконаних робіт / наданих послуг, реєстраційних форм, фото і відео, звіти про події та т.д.
Процес оцінки включатиме:
- Проведення соціологічних досліджень на початку та наприкінці проекту
- Щоквартальні аналітичні звіти керівника проекту
- Аналітичний звіт щодо результатів проекту

This entry was posted in Проекти Миколаївщини. Bookmark the permalink.

Оставить комментарий